Renovatie / Referentieprojecten

Energetische maatregelen

Opdrachtgever
3B Wonen
Locatie
Bleiswijk
Project
Energetische woningverbetering 63 eengezinswoningen
Uitvoering
2020
Bijzonderheden
Keten- en Prestatiegerichte samenwerking

Op basis van scherp omschreven prestatie-eisen is in samenwerking met de vaste  ketenpartners invulling gegeven aan de opdracht om de 63 woningen in het complex energetisch te verbeteren. Daken zijn aan de binnenzijde geïsoleerd, dakramen zijn vervangen en spouwen en kruipruimtes zijn nageïsoleerd.